HỢP TÁC ĐẦU TƯ

GIÁ TRỊ VÀ THỊNH VƯỢNG TỪ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Tại Việt Nam, VP ENERGY được công nhận là một nhà đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời có kỹ năng. Chúng tôi làm việc để mang lại giá trị và thịnh vượng cho tất cả các bên và cộng đồng, như một cây cầu cho các nhà đầu tư đầu tư vào thị trường năng lượng tái tạo.

ĐIỂM MẠNH VƯỢT TRỘI

NĂNG LỰC MẠNH MẼ

Kinh nghiệm tiên phong trong phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam, với năng lực cốt lõi của nhà thầu chính EPC

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Hợp tác với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, được hỗ trợ bởi một nền tảng tài chính vững mạnh

DỊCH VỤ ĐẦY ĐỦ

Phát triển dự án và hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng suốt thời gian hoạt động của hệ thống.

HỢP TÁC VỚI VP.ENERGY SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ SẢN XUẤT XANH