Giá trị và Thịnh vượng từ Năng lượng tái tạo

Giải pháp năng lượng sạch cho doanh nghiệp

Về chúng tôi

Là một nhà đầu tư và phát triển điện mặt trời, VP.Energy đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững. Chúng tôi cũng là cầu nối của các đơn vị đầu tư vào thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam, để mang lại giá trị và thịnh vượng cho tất cả các bên cũng như cộng đồng.

GIẢI PHÁP ĐIỆN MẶT TRỜI TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP
Mô hình PPA (Power Purchase Agreement)

TĂNG LỢI NHUẬN – GIẢM PHÁT THẢI
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THẾ MẠNH VƯỢT TRỘI CỦA VP.ENERGY

NĂNG LỰC VỮNG VÀNG

Kinh nghiệm tiên phong phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, với năng lực cốt lõi là tổng thầu EPC

THƯƠNG HIỆU UY TÍN

VP.ENERGY là thành viên của Vũ Phong Energy Group – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, có thương hiệu uy tín và bề dày hoạt động (từ năm 2009)

BỀ DÀY KINH NGHIỆM

Chúng tôi đã và đang tham gia phát triển nhiều hệ thống điện mặt trời cho thương mại và công nghiệp thông qua mô hình PPA (Power Purchase Agreement)

CAM KẾT RÕ RÀNG

VP.ENERGY cam kết phát triển các hệ thống điện mặt trời có chất lượng và tuổi thọ cao với tối ưu chi phí, tạo ra lợi nhuận tốt nhất cho các Nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án, mang lại giá trị và thịnh vượng cho cả Nhà đầu tư và Khách hàng.

GIÁ TRỊ LỢI NHUẬN CAO CHO CẢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP

Chung tay thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu 7 - Năng lượng sạch với giá thành hợp lý, Mục tiêu 13 - Hành động vì môi trường, Mục tiêu 17 - Quan hệ đối tác vì các mục tiêu…

DỰ ÁN PPA NỔI BẬT