61 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

VP Energy Joint Stocks Company